ชุดดอกไม้สีขาวแดงหน้าศพ ดอกไม้หน้าศพสีขาวแดงประดับหน้าหีบ ดอกไม้หน้าหีบสวยหรู ดอกไม้สีขาวงานศพ ราคาประหยัด แบบที่ 8