ชุดดอกไม้สีขาวแดงประดับหน้าหีบ ดอกไม้หน้าศพสีขาวแดงสวยงาม ดอกไม้หน้าหีบสวยๆ ดอกไม้สีขาวงานศพ ราคาประหยัด แบบที่ 7