ชุดดอกไม้สีขาวแดงประดับหน้าหีบ ดอกไม้หน้าศพสีขาวแดง ดอกไม้หน้าหีบสวยๆ ดอกไม้สีขาวงานศพ ราคาประหยัด แบบที่ 4