สวนดอกไม้งานศพสีขาว-ม่วง สวนประดับดอกไม้งานศพนกยูงสวยๆ ดอกไม้หน้าศพสวยๆประดับนกยูงพร้อมสวนงานศพ สวนหน้าศพและดอกไม้หน้าหีบแบบนกยูงสวยๆ สวนนกยูงหน้าหีบตกแต่งดอกไม้งานศพ แบบที่ 39