ดอกไม้งานศพดารา ดอกไม้ในงานพิธีศพบุคคลมีชื่อเสียง ดอกไม้ประดับหน้าศพบุคคลสำคัญ ดอกไม้หน้าศพแบบพิธีจีน ดอกไม้ในงานศพแบบนกยูงตามธรรมเนียมจีน ดอกไม้หน้าหีบสีขาวสวยหรูพร้อมนกยูง ดอกไม้งานศพนกยูงประดับ แบบที่ 33