นกยูงสวยหรูประดับในงานพิธีศพ ดอกไม้สดประดับนกยูงหน้าศพ นกยูงสวยสง่าตกแต่งในงานศพ ดอกไม้หน้าหีบแบบนกยูง ดอกไม้หน้าศพสไตล์นกยูง รูปแบบสมัยใหม่ โมเดิร์น แบบที่ 32